Flagging på halv stang

Ved dødsfall er det vanlig å flagge på halv stang. Dette kan skje samme dag som dødsfallet, eller påfølgende dager. Man kan flagge på halv stang flere dager på rad, men flagget må følge vanlige flaggtider.

Flagget skal alltid heises til toppen først ved flagging på halv stang. Deretter skal det fires ned til 1/3 av stangen synes over flagget.

Et lurt råd for å avgjøre lengden her, er å telle antall drag man bruker på å få flagget til topps, for deretter å dele dette tallet på 3.

Når flagget skal fires, skal flagget også innom toppen før det fires ned. Etter at begravelse eller kremasjon er avholdt skal flagget heises helt til topps for å hedre den avdøde.