Flaggregler for båter

Flagget har alltid vært viktig på sjøen, og derfor har sjømenn og seilere i Norge stor respekt for flagget. På sjøen kan man vente med å ta ned flagget etter solnedgang til man kommer til havn eller ankrer opp. Politibåter og andre båter som seiler med orlogsflagget skal flagge døgnet rundt så lenge båten er under utfart. Medlemmer av Kongelig Norsk Seilforening har også lov til å bruke splittflagget med kongelig norsk emblem i midten når de er til sjøs. Man er ikke pliktig å flagge når man befinner seg i innenlandsk farvann. Når man er i utenlandsk farvann skal man bruke eget nasjonalflagg, samt flagget til det landet man besøker. Det er også vanlig å hilse ved å heise flagget til topps når man ankommer og forlater en havn. For øvrig gjelder de samme flaggregler som for på land.

Flagging på sjøen

Seilbåt med flagg i solnedgangen

Størrelse på flagg i båt

Når det gjelder størrelse på flagg i båt, så skal man benytte følgende tabell. Stangen skal være så lang at flagget ikke berører vannet.

Størrelse på båt Lengde på flagg
15 fot 50 cm
20 fot 65 cm
25 fot 75 cm
30 fot 85 cm
35 fot 100 cm